SECRETARIA DE SOCIETATS CIENTÍFIQUES

 

- Recepció i correspondència de trucades i correu
- Gestions de socis: altes, baixes, rebuts, e-mailings
- Gestions administratives i comptables.
- Coordinació de les activitats presencials de la Societat.
- Creació de la Formació on Line de la Societat.
- Coordinació de registres de pacients i assajos clínics.
- Creació i manteniment de la pàgina web i les xarxes socials.
- Gestions amb patrocinadors